A1A10000432.72M

所属公司: 重庆渝赣铭瑞自动化科技有限公司 更多产品
公司主营: ABB贝利、ABB仪表,ABB励磁,ABB火检,A...
联系人: 刘玮
联系电话: 023-65741909
15921540241
发货地址: 重庆市沙坪坝区大学城南二路1080号4幢18-3
产品属性
品牌: 罗宾康
价格: ¥98.00元/个
起订: 21 个
供货总量: 2332 个
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
产地: 直辖市 重庆
修改日期: 2018-05-21 21:25
浏览次数: 1
购买
 
详细介绍


+++++【A1A10000432.72M】+++++
+++++【A1A10000432.72M】+++++
+++++【A1A10000432.72M】+++++
+++++【A1A10000432.72M】+++++
 


====【相】【信】【您】【的】【眼】【光】======
【专业】  【诚信】  【创新】  【合作】  【共赢】
公司优势品牌:上海新华,A-B、GE-PLC,ABB贝利、ABB仪表,ABB励磁,ABB火检,ABB定位器

,罗宾康备件,Foxboro分析仪定位器,G西门子仪表,N-TRON交换机、MOXA交换机、基恩士

,施耐德140模块  SST、ABB晶闸管,,本特利,TopWorx. FORNEY,MTL,UE,CCS,艾迪克,

沃申道夫,霍伯纳,海德汉
上海新华XDC800,GE新华XDPS 400+ 400E/艾默生MEV系列变频器/富士变频器、美国COOPER

阀门、韩国三信阀门

LDZ10501508 750-405, WAGO DI MODULE,230V
296 LDZ10501511 TERMINAL, ST4
297 LDZ10501526 SW OPERATOR,2P,3SB3000-2KA11
298 LDZ10501535 FLAT CABLE MOUNT, PANDUIT,FCM1-A-C14
299 LDZ10501601 BLOWER,22.4",380V,50HZ
300 LDZ10501602 INLET RING,22.4"
301 LDZ10501603 BLOWER,19.8",380V,50HZ
302 LDZ10501604 INLET RING,19.8"
303 LDZ10501611 DAMPER,60",660x665X120
304 LDZ10501612 DAMPER,77",595X550x120
305 LDZ10501650 AC FAN, 25.00",RH63M-6/130157
306 LDZ10501651 INLET RING,25", IR/265504
307 LDZ10501652 AC FAN, 28.1",RH71M-6/205304
308 LDZ10501653 INLET RING,28.1" ,IR/265505
309 LDZ10501659 BLOWER,EBM,R3G630
310 LDZ10501661 BLOWER,22.4",690/400V,50HZ
311 LDZ10501663 BLOWER,19.8,690/400V,50HZ,RH50M6DK4I1R
312 LDZ10501664 BLOWER,25.0",690V/400V
313 LDZ10501665 BLOWER,28.1",690V/400V
314 LDZ10501712 BYPASS BOTTOM SHELF
315 LDZ10501737 LEXAN COVER,MED.VOLT,BYPASS
316 LDZ10501754 AIR BAFFLE LEFT-TOP SIDE
317 LDZ10501755 AIR BAFFLE RIGHT-TOP SIDE
318 LDZ10501851 CELL SUPPORT1
319 LDZ10501854 VERTICAL SUPPORT
320 LDZ10501855 CELL SUPPORT2
321 LDZ10501867 GLASTIC BYPASS ConTROL BOARD
322 LDZ10501908 INSULATOR,30x30,M8-M6/30
323 LDZ10501914 ARRESTOR,15KV
324 LDZ10501925 CURRENT TRANSFORMER50:5A,LMS-0.66-D87
325 LDZ10501926 CURRENT TRANSFORMER75:5A,LMS-0.66-D87
326 LDZ10501927 CURRENT TRANSFORMER100:5A,LMS-0.66-D87
327 LDZ10501928 CURRENT TRANSFORMER150:5A,LMS-0.66-D87
328 LDZ10501929 CURRENT TRANSFORMER200:5A,LMS-0.66-D87
329 LDZ10501930 CURRENT TRANSFORMER250:5A,LMS-0.66-D87
330 LDZ10501931 CURRENT TRANSFORMER300:5A,LMS-0.66-D87
331 LDZ10501932 CURRENT TRANSFORME0:5A,LMS-0.66-D87
332 LDZ10501933 CURRENT TRANSFORME:5A,LMS-0.66-D87
333 LDZ10501934 CURRENT TRANSFORMER600:5A,LMS-0.66-D87
334 LDZ10501935 CURRENT TRANSFORMER750:5A,LMS-0.66-D88
335 LDZ10501936 CURRENT TRANSFORMER,800:5A,LMS-0.66-Ф87
336 LDZ10501937 CURRENT TRANSFORMER,1000:5A,LMS-0.66-Ф87
337 LDZ10501956 CAP EL TC CPR  12000UF 400VDC
338 LDZ10501980 CAP,0.001uF,200V,10%,CK05BX102K
339 LDZ10501981 CAP,.0047uF,100V,10%,CK05BX472K
340 LDZ10501982 TRANSIENT SUPPRESSOR,P6KE27CA
341 LDZ10502044 CIRCUIT BREAKER,5SJ43048CC20
342 LDZ10502045 CIRCUIT BREAKER,5SJ43068CC20
343 LDZ10502047 CIRCUIT BREAKER,5SJ41018CC20
344 LDZ10502048 CIRCUIT BREAKER,5SJ41028CC20
345 LDZ10502049 CIRCUIT BREAKER,5SJ41048CC20
346 LDZ10502050 CIRCUIT BREAKER,5SJ42048CC20
347 LDZ10502052 HANDLE AND SHAFT,NSC100ROTE
348 LDZ10502067 CIRCUIT BREAKER,5SJ43088CC20
349 LDZ10502111 metaL HOSE,3/8"
350 LDZ10502124 CIRCUIT BREAKER,5SJ43038CC20
351 LDZ10502126 CIRCUIT BREAKER,5SJ42108CC20
352 LDZ10502128 CIRCUIT BREAKER,5SJ41068CC20,1P 6A
353 LDZ10502146 FUSE,6A,600V
354 LDZ10502179 FUSE,6A,600V
355 LDZ10502208 DOOR HANDLE 213-0201.3
356 LDZ10502351 HEATER,JRD2-2,AC220V,150W
357 LDZ10502512 LABEL,CDS1,WH/BK,EN/CH,SCREW
358 LDZ10502707 DANGER CAUTION LABEL 8
359 LDZ10502723 HAND/AUTO LABEL
360 LDZ10502729 TRANSFORMER CABINET LABEL
361 LDZ10502732 LOGO
362 LDZ10502801 TOUCHSCREEN PC KIT,PC TO >>
363 LDZ10502806 THERMOGRAPH,LD-S30-R00-08+4XPT100
364 LDZ10502815 LABEL,F-C
365 LDZ10502856 LABEL,OFF/HAND/AUTO,W/B,EN/CH,SCREW
366 LDZ10502901 HEATSINK NBH 70-140A
367 LDZ10502902 HEATSINK NBH 200-260A
368 LDZ10503302 MPR TECSYSTEM,NT-538,120VAC
369 LDZ10504020 
370 LDZ10500424.04 
371 6SR4502-5MA37-5BF0-Z 
372 LDZ10500494.200 
373 LDZ10506537 
374 LDZ10506540 
375 LDZ10506539 
376 10H46836P02 
377 A36363662.01M 
378 LDZ10503005 
379 LDZ10000225.00M 
380 A1363818.00M 
381 LDZ10501432 
382 LDZ10501431 
383  
384 E1 V1 SV/20A 
385 A1A10000313.00 
386 A1A363810.COM 
387  
388  
389 LDZ10501434 
390 LDZ097618C 
391 LDZ10000423.00C 
392 LDZ10506515 
393  
394  
395 LDZ10500424.070 
396  
397 A5E35242752 
398 LDZ10501504 
399 LDZ10501505 
400 LDZ10501502 
401 LDZ10501501 
402 LDZ10501601 
403 A5E02634309 
404 A1A10000432.93M 
405 LDZ10501435 
406 LDZ252090.11NGSC 
407 A1A10000432.34M 
408 LDZ10501601 
409 键盘 
410  
411 LDZ461D85.00C 
412 LDZ14501002.200 
413 LDZ14501001.140 
414  
415 A1A10000432.34M 
416 LDZ10501433  
417  
418 LDZ10501382 
419 A1A10000313.00 
420 LDZ14501000.100 
421 A5E02363383 
422 A1A14000461.00S 
423 A5E01649325 
424 LDZ10501352 
425 LDZ10501463 
426 A1A1000623.00M 
427  
428 10000432.53 
429  
430 A1A1000023.00 
431 LDZ461R57.00C 
432 LDZ363628.00C 
433 LDZ1450006.200 
434 LDZ10501500 
435 LDZ10501506 
436 LDZ10000432.53C 
437 A1A164877.06 
438 A5E33094595 
439 A5E31418276 
440 A5E31417482 
441 A5E32855090 
442 A1A14000461.00 
443 A1A092828 
444 A5E31556481 
445 LDZ10500424.100 
446 A1A10000623.00M 
447 A1A363549.00 
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454 A1A10000432.30M 
455 A5E31459870 
456 LDZ10506548 
457  
458  
459 94726 
460 A1A0100275 
461  
462 094595C  
463 LDZ10501376 
464 LDZ10501491 
465  
466 LDZ1450100.140 
467 LDZ10501351 
468 A5E01649374 
469 A1A10000423.00M 
470 10000283.01 
471 NH1 gG/gL 160A 
472 LDZ10506512 
473 LDZ31500082.315 
474 A1A283739.00 
475 A5E33096198 
476 A5E03407403 
477 AIA252241.155S 
478 LDZ10506538 
479 A1A0100521 
480 LDZ10501373 
481 LDZ10501526 
482 A5E02669560 
483 A1A10000432.72 
484 A5E02624585 
485  
486 A5E30653347 
487 LDZ31500082.375 
488 LDZ10506511 
489 A1A363662.01M 
490 A1A363818.00M 
491 LDZ14501000.070 
492 LDZ31000082.660C 
493 LDZ094726C 
494 LDZ10501500 
495 LDZ31500082.500 
496 LDZ10501353 
497 A5E02547700  
498 LDZ10501650 
499 LDZ10501652 
500 A1A094726 
501 LDZ10501603 
502 LDZ10501602 
503 LDZ10500424.040 
504 6SR4502-5MA37-5BF0-Z 
505 LDZ10500494.200 
506 LDZ10506537 
507  
508 LDZ10506540 
509 LDZ10506539 
510  
511 10H46836P02 
512 A5E33115309 
513 A1A14000461.00  
514  
515  
516 A1A10000283.01M 
517  
518 LDZ10501431 
519 A1A260986.00 
520  
521 A1A10000313.00 
522 A5E016493252 
523  
524  
525 LDZ10501434 
526 LDZ097618C 
527 LDZ10000423.00C 
528  
529 10501351 
530 10501353 
531 LDZ10501501 
532  
533 LDZ14501002.260 
534 A1A10000432.93M 
535 LDZ10501435 
536  
537 A1A10000432.34M 
538 A1A10000432.54M 
539 LDZ10501601 
540 LDZ10500494.260 
541 A5E03001989 
542 LDZ461D85.00C 
543 A5E33723144 
544  
545 A5E31476394 
546 A5E33783603 
547 A1A10000432.71M 
548 A1A088199 
549  
550 LDZ10511463 
551 A5E02363383 
552  
553 A5E01649325 
554  
555 LDZ10501352 
556 LDZ10501463 
557  
558 10000432.53 
559  
560 A1A1000023.00M 
561 LDZ10503116 
562 LDZ10000432.54M 
563 LDZ461R57.00C 
564 A1A10000432.00M 
565 A5E02547653 
566 A1A363662.00M 
567 A1A10000432.92M 
568 A5E31476700 
569 A5E31386448 
570 A5E31476702 
571 A5E31449525 
572 A5E02668561 
573 A5E33980468 
574 A5E35632577 
575 光纤接口板252241.55SC 
576 LDZ10500424.140 
577 LDZ10506549 
578 LDZ10506547 
579  
580 LDZ14501000.070 
581 LDZ10000432.00C 
582 LDZ10503106 
583 LDZ10501431 
584 LDZ14501000.100 
585 LDZ10000432.01C 
586 LDZ10503107 
587 LDZ10501432 
588 LDZ14501001.140 
589 LDZ10503108 
590 LDZ10503001 
591 LDZ10501433 
592 LDZ14501002.200 
593 LDZ10000432.02C 
594 LDZ10503104 
595   
596 LDZ10501434 
597 LDZ14501002.260 
598   
599 LDZ10503110 
600 LDZ10503002 
601 LDZ10501435 
602 LDZ31500082.315 
603   
604 LDZ10503116 
605 LDZ105a06512 
606 LDZ31500082.375 
607 LDZ10503005 
608 LDZ10506511 
609 LDZ31500082.500 
610 LDZ10000432.54C 
611 LDZ10503117 
612 LDZ10503006 
613 LDZ094091C 
614 LDZ31000082.660 
615 LDZ10000432.53C 
616 LDZ096070C 
617 LDZ10503006 
618 LDZ095786C 
619 LDZ10501472 
620 LDZ097618C 
621 LDZ10501382 
622 LDZ10501373 
623 A1A14000461.00 
624 A1A0100275 
625 LDZ164877.05C 
626 LDZ164877.06C 
627 LDZ164877.10C 
628 A5E31418276 
629 A5E31417482 
630 A5E32855090 
631 A5E32539903 
632 A5E33096198 
633 LDZ10500424.040 
634 LDZ10500424.070 
635 LDZ10500424.100 
636 LDZ10500424.140 
637 LDZ10500494.200 
638 LDZ10500494.260 

 

===========【欢】【迎】【咨】【询】==========
===========【欢】【迎】【咨】【询】==========
重庆渝赣铭瑞自动化科技有限公司
联系人:刘玮
Q    Q:1271138428 / 1514937096
手   机:18225005392 / 15921540241
微信号:15921540241
电 话:023-65741909
传 真 :023-65741909
邮箱:1271138428@qq.com
地 址:重庆市沙坪坝区大学城南二路1080号4幢18-3
 
本公司其他供应
 
相关供应分类
 • 射频耦合器供应
 • 避雷器供应
 • 磁芯供应
 • 电缆接线盒供应
 • 电缆连接头供应
 • 放大器模块供应
 • 同轴电缆供应
 • 终端设备供应
 • 分支器供应
 • 供电器供应
 • 均衡器供应
 • 分配系统放大器供应
 • 特殊/专业传输分配器材供应
 • 特殊/专业电缆分配器材供应
 •  
  环球贸易网 产品 供应 公司 展会 资讯 招聘 学院