SM20MCN094西玛快速二极管现货

所属公司: 上海聚肯电子科技有限公司 更多产品
公司主营: 可控硅,平板可控硅,二极管,晶闸管
联系人: 陈安定
联系电话: 021-58055507
18101718660
发货地址: 上海奉贤区新四平公路468弄20幢1层71室
产品属性
品牌: WESTCODE
价格: ¥100.00元/个
起订: 1 个
供货总量: 1000 个
发货期限: 自买家付款之日起 2 天内发货
产地: 直辖市 上海
修改日期: 2019-12-10 14:55
浏览次数: 1
购买
 
详细介绍


西码二极管代理,westcode二极管,快速二极管代理,西码快速二极管,SM12CXC170,SM16CXC170,SM12CXC220,SM16CXC220,SM18CXC220,SM26CXC474,SM22CXC474,SW15PHR400,SW40CXC820

英国westcode西码公司生产的SM系列快速二极管、SW系列普通二极管性能优异,价格优惠,特别是SM系列快速二极管由于其特殊的工艺,在同等恢复时间下,具有更小的压降,用于中频电源设备中与R系列快速可控硅配套使用,效率更高。

作为westcode西码公司在中国的代理商,为中国客户提供原装正品的西码二极管,保证质量、常备现货,如:SM12CXC170、SM16CXC170、SM12CXC220、SM16CXC220、SM18CXC220、SM26CXC474、SM22CXC474、SW15PHN400、SW15PHR400、SW40CXC820

● SM 系列快速二极管( Fast Recovery Diodes)
Old Part No.               New Part No.
 
SM20MCN094  M0130SL200
SM25MCN094  M0130SL250
SM20MCR094  
SM25MCR094  
SM12PHN100  M0139SM120
SM14PHN100  M0139SM140
SM16PHN100  M0139SM160
SM18PHN100  M0139SM180
SM12PHR100  
SM14PHR100  
SM16PHR100  
SM18PHR100  
SM20PHN134  M0268SC200
SM22PHN134  M0268SC220
SM25PHN134  M0268SC250
SM20PHR134  
SM22PHR134  
SM25PCR134
 

 
SM20-25PHN(R)144  M0280SC200-250
SM20-25PCN(R)144  M0280SJ200-250
SM12-18PHN(R)174  M0334SC120-180
SM12-14PHN(R)170  M0336SA120-140
SM04-14CXC170                  M0437WC040-140
 
SM04-16CXC190  M0759YC040-160
SM12-20CXC294 M0790YC200-250
SM04-18CXC220  M0859LC140-160
SM40-45CXC344  M0588LC400-450
SM20-25CXC804  M0914LC200-250
SM40-45CXC604  M1010NC400-450
SM40-45CXC614  M1163NC400-450
SM20-25CXC334  M1502NC200-250
SM20-26CXC915  M1609NC200-260
SM02-06CXC504  M2408NC020-060
SM40-45CXC864  M1583VC400-450
                 M2273VC300-360
SM18-25CXC968  M2837VC180-250
SM36-42CXC954  M2639ZC360-420
SM25-35CXC964  M2698ZC250-350
SM20-30CXC974  M3770ZC200-300

● SW 系列普通二极管( Rectifier Diodes )? (产品关键词:WESTCODE二极管,西码二极管,SW)
Old Part No. New Part No.
 
SW04-15PHN(R)300  W0508S(R)A040-150
SW16-24PHN(R)320  W0438S(R)A160-240
SW16-24PHN(R)380  W0503S(R)A160-240
SW04-15PHN(R)400  W0628S(R)A040-150
SW04-15PHN(R)470  W0735S(R)A040-150
SW16-24CXC380  W0642WC160-240
SW06-15CXC300  W0646WC060-150
SW04-15CXC470  W0944WC040-150
SW20-32CXC445  W1074YC200-320
SW16-25CXC565  W1263YC160-250
SW50-56CXC350  W1032LC500-600
SW30-45CXC515  W1185LC300-450
SW30-36CXC595  W1411LC300-360
SW24-30CXC635  W1524LC240-300
SW08-22CXC805  W1748LC080-220
SW50-60CXC620  W1520NC500-600
SW40-50CXC815  W1856NC400-500
SW30-40CXC1170  W2664NC300-400
SW28-35CXC12C  W2958NC280-350
SW08-20CXC 14C  W3270NC080-200
SW36-45CXC1100  W2820VC360-450
SW30-34CXC 17C  W3841VC300-340
SW02-14CXC 27C  W5696VC020-140
SW40-45CXC 15C  W3743ZC400-450
SW34-45CXC1870  W4096ZC340-450
SW24-35CXC 18C  W5092ZC240-350
SW20-30CXC 21C  W5282ZC200-300
SW12-24CXC2850  W6262ZC120-240

 

 
本公司其他供应
 
相关供应分类
 • 二极管模组供应
 • 电子可控硅供应
 • 专用集成电路供应
 • 晶体振荡器供应
 • 整流器供应
 • 功率三极管供应
 • 记忆存储芯片供应
 • 齐纳二极管供应
 • 场效应三极管供应
 • 晶体谐振器供应
 •  
  环球贸易网 产品 供应 公司 展会 资讯 招聘 学院